Berdasarkan SK Dekan Fakultas Sains dan Teknologi nomor 42 Tahun 2022 Tentang Sekolah Islam Kebangsaan Fakultas Sains dan Teknologi, bahwa dalam rangka memperkuat basis keislaman dan meningkatkan pemahaman keislaman yang inklusif, moderat, toleran, Rahmatan lil’alamin dan berprespektif keindonesiaan mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Padang maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Islam Kebangsaan yang dikhususkan untuk pengayaan kajian keislaman.

Pelaksanaan Sekolah Islam Kebangsaan ditujukan bagi seluruh mahasiswa FST pada semester 1 & 2 yang rutin dilaksanakan setiap hari rabu pada masa perkuliahan.